Registre de canvis

Modificat el Dt, 16 Jul. a les 11:53 AM

Consulteu el registre dels últims canvis a la plataforma. 


Premeu la icona amb el signe + per consultar l'article del manual amb informació ampliada.2024 - 06

nou Ja es troben disponibles els certificats d'etapa i curs (ESO i Batxillerat) per a totes les CCAA.

nou Castella i Lleó: Ja es troben disponibles a Clickedu l'informe final de cicle i etapa de primària, l'acta de primària, l'expedient de primària, l'historial de primària i l'expedient d'ESO.

nou Aragó: Ja es troben disponibles a Clickedu l'informe final de cicle i etapa d'Educació Primària, el certificat acadèmic (oficial) d'ESO, la mitjana Q34 i el certificat acadèmic oficial (Annex XI, el d'accés a Batx, accés a Grau Bàsic i accés a grau mitjà), l'expedient de primària, les actes de primària, les actes de pendents de PDC d'ESO, la fitxa personal d'alumnes d'infantil, l'informe individualitzat de final d'etapa d'infantil, l'informe anual d'avaluació d'infantil i el resum d'escolarització.

nou Comunitat Valenciana: Ja es troba disponible a Clickedu el Certificat Annex XI per a l'ESO, l'expedient d'ESO, l'informe final de cicle i etapa de primària, l'expedient de primària, l'historial de primària, el resum d'escolarització d'educació infantil, les fitxes de dades bàsiques d'infantil i l'informe de final d'etapa d'infantil.

nou Catalunya: Ja es troben disponibles a Clickedu els butlletins d'avaluació final i el butlletí de final de curs (castellà i ISBNE) d'ESO, l'historial d'ESO ISBNE, l'historial ISBNE i castellà, les actes de Primària, el resum de notes d'ESO, l'historial de primària (Castellà i ISBNE) i els expediente de primària i ESO.

nou Madrid: Ja es troben disponibles a Clickedu els historials per a l'etapa d'ESO, les actes de pendents, les actes de primària, l'informe final de cicle de 2n i 4t de primària, l'informe final d'etapa de 6è de primària, l'expedient i l'historial de primària, i l'informe individualitzat de final d'etapa i l'expedient d'infantil.

nou Galícia: Ja es troben disponibles a Clickedu les actes per a l'etapa d'ESO, els certificats d'escolarització d'ESO (castellà i gallec), les actes d'Educació Infantil i Primària (aquesta última també en gallec), les actes de competències (gallec inclòs), les actes de pendents i els informes de final de cicle i etapa d'Educació Primària.

canviat Ja es poden seleccionar Centres de cost per etapa. +

nou Catalunya: ja es troben disponibles a Clickedu el consell orientador d'accés a Grau Bàsic (3r i 4t d'ESO), el consell orientador per als 4 cursos d'ESO i les actes per a 4t d'ESO.


2024-05

nou Galícia: ja es troben disponibles a Clickedu les actes de competències (gallec i castellà), l'historial acadèmic d'ESO (castellà inclòs) i el consell orientador (gallec i castellà).

nou Aragó: ja es troben disponibles a Clickedu les actes d'avaluació d'ESO, l'historial acadèmic d'ESO i el consell orientador.

nou Madrid: ja es troben disponibles a Clickedu les actes d'avaluació d'ESO i de cursos PDC, i també el consell orientador.

nou Comunitat Valenciana: ja es troben disponibles a Clickedu les actes d'avaluació d'ESO i de cursos PDC, l'historial acadèmic d'ESO i el consell orientador. 

canviat Aragó i Madrid: adaptació de la pantalla de l'informe de final d'etapa per a Infantil

nou Catalunya: ja es troben disponibles a Clickedu l'acta de 1r, 2n i 3r d'ESO (també el model ISBNE), el consell orientador de 3r i 4t d'ESO, el certificat Q34 (cursos LOMLOE) i l'historial acadèmic d'ESO en Català.

nou S'ha creat una nova pantalla de càlcul de competències, concretament, es tracta de l'Avaluació final - Resultats segons les notes finals de les competències de 2n nivell +

nou Castella i Lleó: ja es troben disponibles a Clickedu l'historial i l'expedient acadèmic de Batxillerat, l'acta d'avaluació d'ESO i el consell orientador (excepte el model per a 4t curs). 

nou S'ha creat una nova pantalla de gestió de contrasenyes vulnerables (afectació a usuaris prèviament notificats) i  poc segures. +

nou Catalunya: Ja es troba disponible l'exportació de dades acadèmiques Q34 i càlcul de la mitjana Q34.

nou Ja es troben disponibles a Clickedu els butlletins finals de Batxillerat, la nota mitjana de curs de Batxillerat i la nota mitjana de curs d'ESO.


2024-04

nou Ja es troben disponibles a Clickedu els expedients de Batxillerat per a Catalunya i Comunitat Valenciana.

nou Ja es troben disponibles a Clickedu les actes de matèries pendents de Batxillerat per a: Illes Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Aragó, Galícia i La Rioja. 

nou Ja es troben disponibles els Historials Acadèmics de Batxillerat per a: Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Astúries, Galícia, Castella i Lleó i Andalusia. 

nou Ja es troben disponiblesles Actes de 1r y 2n de Batxillerat per a Catalunya, Comunitat Valenciana, Astúries i Andalusia. També es troben disponibles les Actes de 1r de Batxillerat per a Galícia (també en gallec), Balears i Castella i Lleó.

canviat S'han actualitzat els camps del Consell Orientador d'acord a la normativa LOMLOE per a aquest curs 2023-24. Això es troba disponible per a: Comunitat Valenciana, Madrid, Aragó, Balears, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja.

nou Ja es troba disponible el càlcul de la nota mitjana d'etapa de Batxilllerat amb el 1r curs a l'estranger.

nou Ja es troba disponible la nota mitjana d'etapa d'ESO per a totes les comunitata autònomes. El llistat es pot consultar des d'Administració > Documentació > Llistat de nota mitjana d'etapa - ESO.

nou Ja és possible incorporar les rúbriques de tutoria als butlletins. 

nou Ja es troben disponibles la nota mitjana QPRE, Q34 i de l'etapa de Batxillerat per a l'alumnat amb un curs a l'estranger.

nou Catalunya: S'ha incorporat la recuperació de les franges optatives per als alumnes de Batxillerat amb matèries pendents. Per accedir a aquesta opció: Administració > Gestió d'ususaris > Buscar l'usuari > clic al nino blau > accediu a l'etapa de 2n de Batxillerat > matèries pendents de l'etapa > Recuperació de les franges d'optatives.


2024-03

nou Catalunya: Ja es troba disponible a Clickedu la nova pantalla per a gestionar l'avaluació extraordinària de les franges optatives. Amb aquesta novetat, també es pot realitzar l'avaluació de la franja d'optatives de 2n de Batxillerat i informar les notes de les franges per als "alumnes-curs". + 

nou Ara podeu importar un CSV a Clickedu per a qualsevol tipus de contingut, llicència i protocol disponibles des de l’Importador de llicències. 


2024-02

nou Ja es troba disponible la nota mitjana de 3r i 4t per a l'accés a cicles de grau mitjà. El llistat es pot extreure des d'Administració > Documentació > Llistats > Llistat de la nota mitjana per a acces a cicles de grau mitjà. 

nou Catalunya: Ja es troba disponible el Certificat de Nota Mitjana per a la Preinscripció (QPRE). Podeu extreure aquest certificat des de: 

- Matèries > Avaluacions > clic a la classe ESO3 o ESO4 > qualsevol avaluació > Generar

- Administració > Documentació > clic a la classe ESO3 o ESO4 > qualsevol avaluació > Genera

- Administració > Gestió usuaris > Alumnes > localitzeu l'alumne > clic al nino blau > matriculació ESO3 o ESO4 > clic a la icona de documentació.

 

2024 - 01

nou Ja es poden eliminar blocs d'avaluació i ítems avaluatius. Si feu clic aquí podreu conèixer el procediment per als blocs, i si feu clic aquí podreu conèixer el procediment per als ítems.

nou Ja es troba disponible a Clickedu el llistat de nota mitjana de curs per a la sol·licitud de beques.

nou Ja es poden crear nous grups de quantificadors personals, a banda dels que el centre té configurats. + 


2023 -12 

Canviat S'han incorporat canvis o configuracions noves als butlletins estàndard, que podeu consultar fent clic al signe + a continuació.


2023 - 11

nou Integració amb la plataforma AV4 de Santillana: ja es poden vincular els continguts, accedir-hi i recuperar les notes de les activitats. Consulteu aquest article per conèixer com s'administren els continuts digitals a Clickedu i aquest article per saber com funciona la recuperació de notes.
nou S'ha incorporat la possibilitat d'utilitzar quantificadors com a sistema d'avaluació en la creació de nous ítems avaluatius. +

nou Ja es poden afegir els centres de cost al mòdul de Rebuts. Això permet poder exportar seients i tractar-los a la comptabilitat analítica. + 

canviat  En compliment del RGPD, hem desactivat la configuració 726 per a tots els centres i l'hem vinculat al permís d'Accés a les dades de l'aplicació. Recordem que, a partir d'ara, serà necessari activar aquesta configuració per accedir a aquestes dades encara que tingueu activat el permís d'accés a les dades de l'aplicació. Us redirigim al punt del manual que explica aquest canvi.  +


2023 - 10

nou S'ha actualitzat el model 182 i s'ha afegit una columna que permet tenir un any més al càlcul. 

nou Nova versió de l'APP de Clickedu disponible. + 

nou Ja es troba disponible a Clickedu la nova eina de càrrega de competències específiques i criteris d'avaluació. +
nou S'han incorporat dues pantalles al Mòdul Institucional. Es tracta de la Gestió del grup + i de les Dades del grup +

nou S'ha realitzat la conversió automàtica de matèries LOMCE/LOEM a LOMLOE per a totes les CCAA.


2023 - 09

nou S'ha incorporat un nou ítem d'autavaluació per a l'alumnat. + 

nou S'ha dut a terme la conversió automàtica de matèries per a la comunitat autònoma de Navarra. 

nou S'ha incorporat una nova opció al mòdul de comptabilitat per a poder estimar i declarar l'IVA (VAT) de les factures rebudes que pertanyen a adquisicions intracomunitàries per al seu pagament. Es tracta de l'opció "inversió del subjecte passiu intracomunitari", que caldrà marcar quan es faci una nova factura amb un proveïdor estranger.


2023- 08

nou S'ha inclòs una nova opció per a poder marcar les hores de guàrdia als horaris amb Peñalara. +


2023- 07

nou S'han incorporat al format 'Blocs d'avaluació' dues noves funcionalitats: 'Avaluar amb observacions' i 'Avaluar amb frases amb quantificador'.
nou Els responsables ja poden respondre enquestes des de l'App de Clickedu. +

nou S'ha creat la pantalla "Fitxa econòmica", que conté les dades econòmiques bàsiques dels alumnes.

nou S'ha treballat en la integració de la nova versió de l'Aula Virtual de Santillana (AV4) mitjançant l'inici de sessió directe des de Clickedu.


2023- 06

nou S'han afegit noves mesures d'atenció a la diversitat a les diferents comunitats autònomes, d'acord amb els requeriments de la normativa LOMLOE. 

canviat Totes les comunitats autònomes poden guardar el consell orientador per curs d'etapa i per curs escolar; així, podran disposar d'un històric.

2023-05
nou Els docents poden personalitzar la ponderació dels blocs d'avaluació que s'avaluen amb una nota numèrica. +
nou Nova configuració que permet decidir si la nota final de la matèria es calcula a partir de les avaluacions, dels ítems avaluatius, o deixar-ho sota el criteri del docent. +
nou Ja està disponible la documentació oficial LOMLOE a Clickedu per a les comunitats autònomes que l'han publicat. +
nou Catalunya: ja estan disponibles els butlletins finals.
nou Catalunya: ja estan disponibles els nous camps a la pantalla de sol·licitud de títol.
nou Catalunya: ja està disponible la nova pantalla per a la gestió d'optatives de Batxillerat. +

2023-04

nou S'ha afegit a la pantalla d'escriptura de l'acta una casella nova per poder incloure les observacions dels aspectes acadèmics, personals i evolutius de l'alumnat de les etapes de Primària, ESO i Batxillerat.

nou Galícia: ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències específiques per a les etapes de primària i ESO.
canviat S'ha millorat l'aparença de la pantalla 'Avaluació final' i s'hi han produït alguns canvis per tal de millorar la seva funcionalitat.


2023-03

nou Integració de la plataforma Itslearning amb Clickedu. +
nou S'ha habilitat la possibilitat d'assignar més d‟un tipus d'intervenció a una intervenció DOIP.

nou LOMLOE Catalunya: s'aplica el canvi de nomenclatura de les optatives i es demana als centres que facin les revisions corresponents:

Optatives - anual passa a ser: Optatives - anual franja 1

Optatives - trimestral passa a ser: Optatives - trimestral franja 2

Es crea un nou tipus d'optatives: Optatives - trimestral franja 3

nou Ara les escoles poden fer el canvi de logotips de la seva plataforma.+

canviat S'han produït canvis i novetats a les plantilles de butlletins estàndard: les plantilles A, B i C s'han unificat en una única plantilla (J). Les plantilles F, G i H s'han unificat a una única plantilla (F). S'han mantingut les plantilles D, D2 i I, i s'hi ha afegit la K. +
canviat S'ha millorat la cerca avançada de rebuts amb la possibilitat de marcar la visió de "Conceptes desglossats", "Serveis desglossats" i "Percentatges desglossats".


2023-02

nou València: Ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències específiques i descriptors per a l'etapa d'ESO.

nou S'ha incorporat un espai per poder fer el seguiment dels aspectes personals, acadèmics i evolutius de l'alumnat. +

canviat S'han produït canvis al mòdul de menjador: ara se sumaran les inscripcions que constin com a inscripcions puntuals d'un mateix pagador i s'aplicarà el preu per packs de dies (si el centre compta amb ells).


2023-01

nou Al sistema d'avaluació de nota final s'ha incorporat un desplegable amb el text per a les notes o quantificadors, a més del camp per posar la nota numèrica.

nou Illes Balears: Ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències específiques i els criteris davaluació de les etapes dinfantil i primària.

nou Aragó: Ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències específiques i els criteris d'avaluació de les etapes de primària i d'ESO.

nou Andalusia: Ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències específiques i els criteris d'avaluació de les etapes d'ESO, Batx i primària.

nou Madrid: S'ha publicat la darrera versió dels qüestionaris estadístics de primer i segon cicle infantil, primària, ESO, BCH, CF grau mitjà i CF grau superior.

nou València: Ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències específiques i descriptors per a l'etapa de primària.

nou Navarra: S'ha habilitat l'exportació dels horaris a la plataforma Educa.


2022-12

nou Primer pas cap a la renovació dels butlletins trimestrals, que ara tenen un nou format. +

nou Illes Balears: ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències i descriptors per a l'etapa d'ESO.

nou La Rioja: ja es pot sol·licitar la pujada de les competències específiques i descriptors.

nou S'ha activat l'assignació de conceptes facturables a preinscrits per fer el pagament amb targeta en el moment de la preinscripció. + 

canviat S'han introduït canvis a la pantalla de dades anuals del centre d'acord amb els canvis de la LOMLOE.

canviat S'han produït canvis a la pantalla de consulta de notes dels llibres digitals.

 

2022-11

nou Madrid: ja estan disponibles l?expedient acadèmic i el certificat d?estudis incomplets de Formació Professional Bàsica.

nou La Rioja, Cantàbria, Múrcia, Castella i Lleó i Castella-la Manxa: ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències clau i dels descriptors operatius que marca la normativa LOMLOE. 

nou S'ha creat un editor amb protocol passarel·la Edelvives. 

nou A l'apartat de Continguts, s'han introduït noves seccions perquè l'alumnat pot veure quins són els llibres que no heu comprat i accedir a la botiga d'Iddink per adquirir-los, així com veure altres continguts del vostre curs i autoassignar-vos llibres que l'escola hagi adquirit.

nou Es mostren els docents substituts responsables de les sessions als llistats de les etapes que passen llista a cada sessió. +

canviat Ja està disponible el nou certificat d'etapa a l'ESO amb nota sobre la base de 10.


2022-10

nou Madrid i Catalunya: ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències específiques i dels criteris d'avaluació per a Educació Primària, ESO i Batxillerat. 

Catalunya nova: ja es pot sol·licitar la càrrega de les capacitats específiques i dels criteris d'avaluació per a l'etapa d'educació infantil. 

nou Catalunya: ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències clau i dels descriptors operatius que marca la normativa LOMLOE per a l'etapa de Batxillerat. 

nou Aragó, Andalusia, Galícia i Madrid: ja es pot sol·licitar la càrrega de les competències clau i dels descriptors operatius que marca la LOMLOE. 

canviat S'han realitzat millores per facilitar l'ús del mòdul de comportament.#mòdul comportament

 

 

2022-09

nou S'ha creat el mòdul d'Alerta d'assetjament escolar perquè víctimes i testimonis puguin denunciar casos de bullying.

nou Hem pujat les competències bàsiques d'infantil d'Andalusia i les de primària i d'ESO de Catalunya. + 

nou Al calendari dels responsables apareixen els esdeveniments de tots els seus fills en una sola pantalla.

nou Des de la gestió de tarifes, es podrà informar els responsables dels alumnes de la periodicitat de les quotes (quinzenal, mensual, trimestral, semestral o anual) de les activitats extraescolars sense que això suposi cap prorrateig. 

nou Els centres poden activar l'opció d'Enviar un correu electrònic per confirmar la inscripció a Transport.

nou Els centres poden generar el Quadern 34 des de Rebuts. + 

nou S'ha afegit el camp Codi a les tarifes de menjador, acollida, transport i extraescolars, que es donen d'alta des de serveis, per reconèixer-les més fàcilment. 

canviat En el moment de quantificar els nivells amb què el docent vol que s'avaluïn els diferents aspectes de la rúbrica, ara ja no caldrà que el valor mínim sigui zero. A partir d'ara, el valor mínim es podrà configurar en funció del criteri del docent i Clickedu calcularà de manera coherent el resultat numèric final d'aquesta rúbrica.

 

2022-08

nou Els centres poden assignar les modalitats LOMLOE, ja sigui als alumnes individualment o des de la pantalla d'Alumnes del traspàs de curs. + 

nou Els centres amb mòdul institucional poden generar el model 182 per a tota la institució. + 

canviat Nova pantalla inicial de l'App. Els usuaris poden trobar la URL de la seva escola introduint el nom del centre i la població. + 

canviat La pestanya Administrar continguts digitals del bloc Continguts s'ha remodelat. + 

 

2022-07

nou Al Llistat d'alumnes amb matèries pendents i recuperades ara es pot triar l'any i la classe. + 

nou Els centres poden activar l'opció d'Enviar un correu electrònic per confirmar la inscripció a Extraescolars. 

nou Els centres d'Aragó poden generar l'arxiu Dades de resultats acadèmics per a les etapes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius i l'Informe de resultats d'avaluació dels alumnes. Annex III de Primària des de Documentació > Una altra documentació. 

nou Clickedu ja es pot sincronitzar amb Microsoft Teams. + 

nou Els centres d'Andorra poden extreure llistats amb informació sobre les notes dels alumnes des de Llistats, informes i taules de dades > Llistat de resultats. 

nou Entra en funcionament Clickedu Analytics. Els centres amb mòdul institucional poden demanar-ne l'activació. + 

nou Els centres de Castella i Lleó ja poden generar les Actes d'avaluació, el Consell Orientador, l'Expedient acadèmic, l'Informe de resultats d'avaluació final (1r, 2n i 3r), l'Informe de resultats d'avaluació final (4t), el Historial acadèmic de l'ESO i l'Informe individualitzat de 2n, 4t i final d'etapa de Primària. 

canviat Entren en funcionament els nous blocs d'avaluació per a aquells formats amb nota numèrica.  +

canviat Els receptors ja poden respondre missatges als grups de difusió des de la versió escriptori. +

  

  

2022-06

nou A Madrid, els centres poden escollir quines matèries pendents i de quins cursos de l'ESO volen que apareguin a l'acta oficial. 

nou Aragó: els centres amb cicles formatius poden generar les noves actes d'acord amb la nova normativa.

nou Els centres concertats i privats d'Aragó poden generar la modificació dels certificats acadèmics oficials de l'Ordre ECD/624/2018 i l'Ordre ECD/623/2018. 

nou Els centres de les Illes Balears tenen disponible el Consell Orientador i les actes de l'ESO.

nou Els responsables dels alumnes ja es poden descarregar les prèvies dels butlletins i els butlletins trimestrals i finals des de l'app des de Dia a dia > Notes. + 

nou Els centres d'Àlaba i Guipúscoa tenen disponible enviar factures a TicketBAI. 

nou Els centres que imparteixen Batxillerat a Madrid ara tenen l'opció d'escollir, a l'hora de generar la documentació, aquells alumnes que s'han presentat a l'extraordinària i que han promocionat o no.

nou Els centres de Madrid ja poden generar, per a l'ESO, l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, les actes d'avaluació PMAR, les actes complementàries, les actes complementàries PMAR, l'historial acadèmic, la certificació per al trasllat, el Consell orientador i linforme motivat que sadjunta al Consell orientador. 

nou Cada cop que s'envia una carta d'impagament, Clickedu genera una nova línia de seguiment dels impagaments. + 

nou Els responsables d'alumnes dels centres de Catalunya es poden descarregar el butlletí de l'avaluació final de Primària sense dimensions des de La meva fitxa > Informació acadèmica. + 

nou Els centres de Catalunya ja poden generar el butlletí de l'avaluació final a Primària sense dimensions.

nou Els centres del País Basc ja poden exportar, des de Clickedu, un fitxer amb les notes a Hezkuntza. + 

nou Ja estan disponibles els butlletins de Primària del País Basc i Navarra i d'ESO del País Basc. 

nou Ja podeu crear, editar i posar la nota a les convalidacions de mòduls i Unitats Formatives (en el cas de Catalunya) de Cicles Formatius. + 

nou Des de l'app, els administradors ja poden crear un grup de missatgeria instantània amb participants de tots els perfils disponibles. + 

nou S'ha afegit l'opció de consultar la data de matrícula a través de l'API de Clickedu. + 

canviat Ja podeu actualitzar l'app de Clickedu a la versió 4.5.8. 

 

2022-05

nou S'han traduït al castella cinc models de la documentació oficial de Cicles formatius de Catalunya. + 

nou Els centres dAragó ja poden generar linforme dels resultats davaluació final dels alumnes de Batxillerat Annex IIIa i Annex IIIb. 

nou Al traspàs de curs, s'ha afegit la possibilitat de seleccionar tots els filtres de cop. + 

nou Clickedu permet instal·lar la versió 4.0 de Moodle. + 

nou Butlletí oficial de l'avaluació final de l'ESO i el Batxillerat de Navarra. Hi ha elements del butlletí que es poden configurar. + 

nou Butlletí oficial de l'avaluació final de Batxillerat del País Basc. Hi ha elements del butlletí que es poden configurar. + 

nou Ja es pot imprimir l'horari personal prement un botó. + 

nou En el moment d'exportar adreces de correu electrònic des del mòdul institucional, ara es poden filtrar els usuaris per data de creació. + 

canviat En aplicació de la LOMLOE s'ha retirat la columna de l'avaluació extraordinària a l'ESO. + 

 

2022-04

nou S'ha afegit un camp per indicar l'ordre de les competències bàsiques. 

canviat S'ha reubicat l'accés de la plataforma de les famílies cap a la botiga de continguts digitals d'Iddink, a la franja lateral. 

 

 

2022-03

nou Paràmetres de control de l'aula visibles a Notes i observacions (matèria > Avaluar > Notes i observacions). + 

nou S'ha afegit l'opció de consultar les comandes a través de l'API de Clickedu. 

canviat Acta d'avaluació final i expedient dels cicles formatius d'Aragó. 

canviat Nou disseny de les pantalles de permisos de càrrecs i perfils (Administració > Permisos > Càrrecs/Perfils). 

 

2022-02

nou Poder editar el text legal de termes i condicions del servei dels pagaments amb targeta. 

nou Més llengües disponibles per a la web dels col·legis. 

nou Inclosos els cicles formatius al DOC de Madrid. 

nou Sol·licitud del títol de cicles formatius de Madrid. 

nou Poder incloure i excloure equips d'entre els usuaris amb què els alumnes i les seves famílies poden iniciar conversa. 

 

2022-01

nou Exportació d'adreces de correu electrònic des del mòdul institucional. + 

canviat Millores d'usabilitat de la pantalla d'avaluar. 

 

2021-12

nou Múltiples cursos escolars actius a les preinscripcions. 

nou Assistència a Itaca. 

 

2021-11

canviat Poder sortir dels grups, eliminar-los, tancar-los i canviar-los a grups de difusió a la missatgeria instantània. + 

canviat Millores d'usabilitat de la pantalla d'avaluar. 

canviat Millores de rendiment de la pantalla d'entrada de Clickedu. 


2021-10

nou Connexió amb Educa via Webservice.

nou Possibilitat de repetir assignatures a Batxillerat per pujar nota. 

canviat Millores de rendiment a la missatgeria instantània. + 

canviat Poder marcar o desmarcar tots els usuaris de l'agenda de la missatgeria instantània. + 

canviat Poder cercar directament els responsables pel nom de l'alumne a l'agenda de la missatgeria instantània. + 

canviat Poder prémer els enllaços a pàgines web que s'envien per la missatgeria instantània. + 

canviat Millores de rendiment, aparença i correcció d'errors de l'app.

canviat Poder definir que a alguns usuaris no se'ls pugui enviar missatges a través de la missatgeria instantània.

 

2021-09

nou Model lingüístic de Navarra i País Basc. 

nou Llistat d'entrevistes.

canviat Quan s'envien els correus amb usuaris i contrasenyes a les famílies, al de la contrasenya ja no s'adjunta un PDF, sinó un enllaç per actualitzar la contrasenya. + 

canviat Canvi de tarifa del TPV de Redsys (de 50 a 10 € mensuals). 

nou Integració de llicències digitals de Santillana. + 

nou Obtenir els llibres i les llicències d'Iddink i desar-los a Clickedu. + 

nou Herència d'ítems a les etapes d'Infantil i Cicles formatius. 

canviat Millores de rendiment i visuals a la missatgeria instantània. + 

nou Certificat de competències per a Cicles formatius d'Aragó. 

nou Expedient per a l'etapa d'Infantil a Madrid. 

nou Certificació acadèmica oficial d'estudis incomplets a Madrid. 

canviat Els pares no poden crear grups a la missatgeria instantània. + 

  

2021-08

nou Matricular alumnes de cicles formatius. + 

nou Poder pagar els serveis amb TPV en línia. 

nou Sincronització de Primer Ensenyament d'Andorra. 

 

2021-07

nou Avisos al sumari per al tutor, amb noves incidències, sancions i mèrits de comportament dels alumnes. 

nou Avisos a l'hora de passar llista amb suspensions i expulsions permanents. #comportament #passarlista

nou Accedir a la plataforma amb el compte d'Office 365. + 

nou Integració de nous continguts digitals. + 

nou Hores lectives i no lectives a l'arxiu d'exportació d'horaris a Peñalara. 

canviat Nou disseny de la pantalla d'ítems avaluatius per al format d'avaluació Final. + 

canviat Nou disseny de la pantalla davaluar per al format davaluació Final. + 

canviat Canvis estructurals interns de la pantalla del bloc Administració. 

canviat Nou disseny de la pantalla Cursos escolars (Administració > Acadèmic > Accions > Configuracions). 

canviat Nou disseny de la pantalla Subtipus d'incidències (Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Tipus > Altres). 

canviat Nou disseny de la pantalla Administració de proveïdors (Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Tipus > Altres). 

canviat Nou disseny de la pantalla Administrar etiquetes (Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Tipus > Altres). 

canviat Nova eina per pujar fitxers a la fitxa de l'alumne de manera més eficaç. 

canviat SDK de Microsoft actualitzat. 

canviat Acta d'avaluació final de cicles formatius d'Aragó. 

 

2021-06

nou Opció per indicar grups simultanis i no simultanis per al generador d'horaris de Peñalara.

nou Avaluar competències bàsiques a les extraescolars.

nou [Catalunya] Poder definir ponderacions a les dimensions de Primària a l'hora de calcular la nota final de la matèria.

nou [Andorra] Observacions a les actes.

nou [Andorra] Pantalles de progrés.

nou [Galícia] Competències d'ESO de Xade.

canviat [Madrid] Càlculs de notes de cicles formatius.

 

2021-05

nou Accés dels preinscrits a la plataforma.

nou Els responsables d'alumnes preinscrits poden fer comandes.

nou Enviament de les contrasenyes a les famílies.

canviat Les agrupacions d'ítems han estat substituïdes per ítems avaluatius superiors.

canviat Nous estils de Clickedu a la pantalla d'ítems avaluatius.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article